Legion Maryi

Dzień skupienia Legionu Maryi "Kurii Leśniańskiej" w Zbuczynie dn. 8 lipca 2017 r. Legion Maryi założył świecki młody Irlandczyk Frank Duff (dziś kandydat na ołtarze) w latach 20-tych ubiegłego wieku w Dublinie. W sferze organizacyjnej kierował się starożytnymi legionami rzymskimi w duchowej - miłością do Maryi. Chciał założyć organizację sprawną i zdyscyplinowaną jak legiony, które w rękach Niepokalanej staną się narzędziem apostolstwa. Dziś Legion Maryi istnieje na całym świecie, liczy kilka milionów członków, jest wielką pomocą dla kapłanów. Szczególnie jest niezbędny w krajach misyjnych, gdzie brakuje misjonarzy. Cieszy się aprobatą i wsparciem papieża i biskupów.

W naszej parafii Legion Maryi istnieje od 2013 r. Liczy 30 członków. Kieruje nim p. Dariusz Tchórzewski z Tchórzewa. Strukturalnie należy do tzw. kurii legionowej w Leśnej Podl. Spotkania modlitewne odbywają się w środy o godz. 17.30 (czas zimowy) i 18.30 (czas letni) w sali na plebanii.

W dn. 21-22.10.2016 r. Legion Maryi naszej parafii wraz z Legionem Maryi ze Swór zorganizowali modlitewne Jerycho Różańcowe. Polegało ono na adoracji Najśw. Sakramentu w kościele przez całą dobę. Wielką radością był też udział we wspólnych modlitwach wielu parafian niezrzeszonych. Świadczy to o potrzebie takiej modlitwy. Na zakończenie odbyła się "agapa" przy herbatce (zdjęcia poniżej) legionistów ze Swór i Zbuczyna.


Drukuj