Lektorzy

"Formacja biblijna zmierza do tego, aby lektorzy potrafili zrozumieć czytania w ich własnym kontekście oraz w świetle wiary pojmować istotną treść orędzia Objawienia. Formacja liturgiczna winna lektorom zapewnić pewną znajomość sensu struktury liturgii słowa oraz związków między liturgią słowa i liturgią eucharystyczną."

 Benedykt XVI

Od kilku lat w naszej parafii oprócz lektorów SLO działą grupa lektorów "świeckich". Zajmuje się ona posługą czytania Słowa Bożego, szczególnie w niedzielę i uroczystości, a także w ciągu tygodnia.

Wspólnota ta liczy 52 osoby. Osoby czytające zapisują się w grafik na grupie prowadzonej w serwisie facebook; https://www.facebook.com/groups/403447653070625

SPOTKANIA FORMACYJNE DLA LEKTORÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY II PIATEK MIESIĄCA PO MSZY ŚW. WIECZOROWEJ.

Spotkania prowadzi ks. Krzysztof. 


Drukuj